22 พฤศจิกายน 2562 วิเคราะห์การล่มสลายของจักรวรรดิอัสซีเรีย

ที่มา: https://www.thairath.co.th/news/foreign/1709285

จักรวรรดิอัสซีเรียใหม่ (Neo-Assyrian Empire) ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศอิรักและขยายจากอิหร่านไปยังอียิปต์ ดำรงอยู่ในช่วง 911 ปีก่อนคริสตกาลจนถึง 609 ปีก่อนคริสตกาล เป็นอาณาจักรที่ใหญ่ที่สุดในเวลานั้น และล่มสลายหลังจากการปกครองมานานกว่า 2 ศตวรรษ แม้จะมีเอกสารต้นฉบับจำนวนมากรวมถึงการขุดค้นทางโบราณคดี และการสำรวจภาคสนามจากนักโบราณคดีและนักประวัติศาสตร์ ก็ยังไม่สามารถอธิบายการล่มสลายของอาณาจักรที่เป็นมหาอำนาจของโลกยุคโบราณนี้ได้ชัดเจนพอ ทฤษฎีว่าด้วยการล่มสลายของจักรวรรดิอัสซีเรียใหม่ถูกหยิบยกขึ้นมาถกเถียงนับตั้งแต่ขุดค้นพบซากเมืองโดยนักโบราณคดีเมื่อ 180 ปีก่อน โดยเกี่ยวโยงกับความลึกลับของกองทัพเล็กๆ 2 กลุ่ม คือชาวบาบิโลนทางภาคใต้และชาวมีดส์ในภาคตะวันออก ที่ต่างมุ่งมาที่เมืองนิเนเวห์และทำลายเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลกไปอย่างสิ้นเชิง เมื่อเร็วๆนี้ ทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียและมหาวิทยาลัยเยล ในสหรัฐอเมริกา ได้ให้ข้อมูลที่มีน้ำหนักใหม่ๆถึงการล่มสลายโดยวิเคราะห์หินถ้ำที่เกิดจากการสะสมของแร่ธาตุจากน้ำ ได้มาจากถ้ำ Kuna Ba ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอิรัก หินถ้ำนี้ได้ให้ประวัติของสภาพภูมิอากาศผ่านอัตราส่วนออกซิเจนและไอโซโทปยูเรเนียมของน้ำที่แทรกซึม ถูกเก็บรักษาไว้ในชั้นหิน ทีมเผยว่านี่เป็นการตรวจสอบครั้งแรกถึงสาเหตุพื้นฐานการล่มสลาย พบว่าน่าจะมาจากความแห้งแล้งครั้งใหญ่แบบฉับพลันในช่วง 60 ปี ของสภาพแวดล้อมอัสซีเรียที่เมืองนิเนเวห์ในช่วง 3 เดือน และถูกทอดทิ้งอย่างถาวร